• От 01-ви март 2014, новите коуч-студенти в Дипломния Курс на Ноубъл Манхатан получават акредитация към IIC&M от самия момента на започването на своето обучение.

Международният Институт по Коучинг и Менторство (International Institute на Coaching & Mentorinг, IIC&M, http://IICandM.org ) е предпочитаната международна организация за акредитация на професионалисти по коучинг, ментори, обучителни програми и клиенти, целяща създаването на високи стандарти в Коучинга и Менторството като професии, и е една от много малкото на брой официално признати акредитиращи организации в света, наред с ILM (Британският институт по лидерство и мениджмънт).

Екипът Ноубъл Манхатан Коучинг работи непрекъснато с нашите ученици, коучинг-специалисти, и акредитиращи организации, за да направим коучинг индустрията етична, безопасна и сигурна.

Както знаете, работим в нерегулирана индустрия. Затова е необходимо да работим с организации по акредитация, за да предоставим на нашите ученици и коучинг-специалисти признат в индустрията стандарт и етични норми.

Има твърде много т.нар. компании за коучинг обучение, които далеч не се доближават до стандарта, който Ноубъл Манхатан Коучинг предоставя. Според последни пребрявания, съществуват над 900 такива в света. И те варират от двудневни обучения, до DVD-та за по 50 евро, които можете да си купите онлайн – и тъжното е, че след това, много хора наричат себе си коуч, без да имат необходимото образование за това.

Ние работим в тясно сътрудничество с Международния Институт по Коучинг и Менторство, и от 01-ви март 2014 , ще можете да получите негова акредитация от първия ден на Вашето обучение.

Бъдете акредитиран коуч!

Какво ще Ви струва това? – Няма да Ви струва нищо. Цената за акредитацията се покрива от таксата за обучение. Ние смятаме, че акредитацията е от изключителна важност, и затова ще я платим за Вас! Това е инвестиция във Вас като наши студенти, която вярвааме, че ще спомогне за изясняването и изчистването на стандартите в коучинг професията.

Какво дава това на всеки нов студент в допълнение на стандартните привилегии на членство?

 • 18 месеца за приключване на обучението и придобиване на акредитацията
  • това е удължение от половин година над обичайното 12-месечно членство
  • Подкрепа по време на обучението за подпомагане на израстването и развитието му като коуч
  • Достъп до други членове, които да му съдействат с израстването и развитието му като коуч
  • Безплатен достъп до онлайн обучения и уебинари: минали, настоящи и бъдещи
  • Възможност да бъде част от коучинг и менторинг общността
  • Със стартирането на курса си, всеки ученик ще бъде регистриран като „Кандидат за Акредитиран Практикуващ Коуч (IIC&M)“ и ще има възможността да се представя като Асоцииран Член (IIC&M) чрез сертификата и логото, които ще му бъдат издадени от организацията.
  • Непосредствена акредитация като Акредитиран Практикуващ Коуч (IIC&M)* веднага при официалното си дипломиране като коуч.
   • Завършилият студент е необходимо да подпише Декларация за Интегритет, след което Ноубъл Манхатън Коучинг изпращата потвърждение за получената квалификация и нейното ниво.
   • Активна подкрепа в израстването и развитието на неговите коучинг умения
   • Активна подкрепа в израстването и развитието на неговия коучинг бизнес
   • Отстъпка от годишната такса за запазване на акредитацията (прилага се в края на 18-месечния период)
    • в момента е на 50% от стандартната такса.

За повече информация ни се обадете се или ни пишете веднага!

Заедно можем да постигнем нивата, които коучинг индустрията е необходимо да има.

Не забравяйте, че курсовете за коучинг обучение на Ноубъл Манхатан са акредитирани не само от Международния Институт по Коучинг и Менторство, но и от Университета „Данубиус”.

За повече информация, пишете на нашия курсов консултант Нели Петкова, neli@coaching-in-Bulgaria.com, скайп: Neli.Petkova_DipNMC.

Ние сме отдадени на мисията си да подпомагаме развитието на колкото се може повече акредитирани коучове в България и с тази цел:

1) Нобъл Манхатан Коучинг тази година за първи път в историята си ще проведе международното присъствено обучение по Дипломната програма за цяла Европа, тук, на територията на България – ще ни гостува целият екип от международни тренери на Ноубъл Манхатан. Ние не само покриваме разходите по настаняването, но тъй като ще е в България, това ще спести и самолетните билети, които иначе студентите трябва да си вземат за да пътуват до Оксфорд.

Срок за включване: 30 Април 2014