Кога
02/10/2013 @ 4:00 pm
2013-10-02T16:00:00+00:00
2013-10-02T16:30:00+00:00
Къде
Grand
ул. "Капитан Райчо" № 56
Plovdiv, 4000
Bulgaria

Тони Джеймс – гост на Пловдив Коучинг с „Умението да сме добри оратори“.

Един тренинг за седемте основни умения в живота:

• Увереност и самооценка
• Вие в чуждите очи
• Кариерно развитие
• Бизнес възможности
• Взаимоотношения
• Социалния Ви статус
• Коучинг умения

Основни теми:

• Как да използвате нервите си по време на презентация във Ваша полза
• Трите „П“, които повишават Вашата увереност.
• 6 основни въпроса, които трябва да зададете, преди подготовката си
• Спечелете вашия слушател, без да кажете дума!
• Разкажете им история – чудесен начин за обучение!
• Коучингът е общуване – правете го добре!

Интерактивен тренинг:

1. Избор на тема
2. Очертаване на структура
3. Дефиниране на трите части на презeнтацията
4. Възможност за кратка презентация (по желание)
5. Дискусия и обобщение на наученото

Потвърдете присъствие!
Симултантен превод!

Гост лектор: Тони Джеймс
Коуч по ораторско майсторство и комуникация
http://tonyjames-speakercoach.com/

Дата: 2 октомври, Сряда, 2013 от 19 часа
Място: Пловдив, ул. Капитан Райчо, Комплекс “Гранд”, ет. 4, офис 24
За контакти: Гергана Капио 0889 494 697
gergana@plovdivcoaching.com

Тренингът ще се проведе и във:
Варна на 30 септември 2013
София на 1 октомври 2013

Tony James – guest of Plovdiv Coaching with “Being a Better Speaker”.

A training on the 7 Important Areas in Your Life:

• Your Confidence & Self Esteem
• How People View You
• Career Promotions
• Business Opportunities
• Relationships
• Your Social Status
• Your Coaching Abilities

You can be a Confident Speaker – Really! .. Here’s How.

Key Points:

• How to use your nerves to help you with successful presentations
• The 3 ‘P’s which will boost your confidence
• 6 Essential Questions You MUST ask before even starting to prepare
• Win your listener – without saying a word!
• Tell them a story – a great way to teach
• Coaching is communicating – learn to do it well!

Interactive Workshop:

• Selecting a topic
• Building a talk outline
• Defining the 3 parts of a presentation
• Your Opportunity to make a brief presentation – voluntarily of course
• Discussion and summary of new things learnt.

Guest speaker: Tony James
Communication and Public speaking coach
http://tonyjames-speakercoach.com/

When: 2 October, Wednesday, 2013 starting at 19:00
Place: Plovdiv, Complex “GRAND”, Capitan Raicho str., floor 4, office 24
Contact: Gergana Cappio
gergana@plovdivcoaching.com

The same workshop will be carried out in:
Varna – 30 September 2013
Sofia – 1 October 2013