Както знаете, програмите на Ноубъл Манхатън Коучинг са тройна международна акредитация – което на практика означава, че три независими международни акредитиращи организации гарантират за качеството на обученията, които придлагаме. – Това е нещо, с което много малко компании могат да се похвалят.

– IIC&M – International Institute of Coaching and Mentoring, http://IICandM.org

– ILM – Institute of Leadership and Management, in UK

– Danubius University

Изискванията на тези международни акредитиращи организации са строги и доста високи за покриване.

Това означава, че процесът на обучение с всичките включени елементи се подлага периодично на строг контрол на качеството и прериодично подлежи на проверки и сверяване с изискванията, които трябва да бъдат покрити – и това включва изисквания към екипа, който прави обучението възможно.

КАКВО ОЗНАЧАВАТ ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ ПРЕПОДАВАТЕЛИТЕ В ДИПЛОМНОТО ПРИСЪСТВЕНО ОБУЧЕНИЕ

Нужното ниво на акредитация към IIC&M e:

Accredited Master Coach – AMC (IIC&M)

или поне Accredited Senior Coach – (IIC&M)

Ето какво покриват различните нива на акредитация към Международния Институт по Коучинг и Менторство:

 

 

Ниво                              АPC   ASC    AMC    AFC

Часове Обучение        150    300      450      600
от тях Лице-в-лице      35      70       105       140
Часове Практика          50    750   2,500    4,500
с клиенти

На практика това означава, че преподавателите ни не само трявба да са имали просто някякво обучение по коучинг, но то да се състои от минимум 300 до 450 часа обучение, от които от 70 до 105 часа да са били лице-в-лице; и да са имали поне между 750 до 2500 часа практика с клинети. Тези стандарти се покриват и от акредитация към ICF на ниво PCC или МСС. Стига тези критерии да са покрите, кой е бил първоначалният доставчик на обучение не е от значение, за да сте обучител към Ноубъл Манхатан.

За нас като компания е важно проподавателите ни да говорят от жив опит като коуч, а не само по заученото от инструктажа за обучители, и това ни отличава от други доставчици на коучинг програми.

Например, дипломният курс на обучение към Ноубъл Манхатан ви осигурява 350 часа обучение, и 50 часа практика с клиенти – и това е добро начало, но за да бъде един коуч преподавател по този курс, неговото ниво трябва да е по-високо от това, на курса, където преподаава.

Ако се интересувате от това да бъдете преподавател в екипа на Ноубъл Манхатан България, за нас ще е удоволствие да се запознаем и да разговаряме с вас.

Ако желаете да се обучавате като коуч, разгледайте възможностите, които предлагаме в България – тук на този линк: https://coaching-in-bulgaria.com/?page_id=686

пишете ни на: bulgaria@noble-manhattan.com