Палитри Интернешънъл ООД

Декларация за поверителност

Палитри Интернешънъл ООД е официален мастър дистрибутор на Noble Manhattan Coaching, и е дружество, което извършва търговска дейност под търговско име Noble Manhattan Europe-CE и/или Noble Manhattan Bulgaria.

Контекст и общ преглед

 Ключови подробности

  • Декларацията е изготвена от: Катрин Прентис
  • Одобрена от ръководството на: 04.2018 г.
  • Декларацията влезе в сила на: 04.2018 г.
  • Следваща дата на прегледа: 04.2019 г.

Настоящата декларация разяснява какъв тип лична информация ще се събира при посещение на уебсайта на Палитри Интернешънъл и как ще се използва тази информация.

Ако използвате линк към друг уебсайт, моля, проверете неговите правила, преди да изпратите лична информация към него.

Събрана информация

Като част от заявлението за интерес към обучение по коучинг ще бъдете помолени да предоставите известна лична информация за вас и, където е уместно, за вашата дейност, за да можем да Ви предоставим услугата / продукта, който търсите.

Палитри Интернешънъл може да съхранява тази информация ръчно или по електронен път. Като предоставяте тази информация, вие давате съгласието си на Палитри Интернешънъл да използва същата за целите, за които е предоставена. Предоставената информация ще се съхранява толкова дълго, колкото е необходимо за постигане на тази цел.

Освен това, ние можем да събираме информация за вашия компютър, включително, при наличие, за вашия IP адрес, операционна система и тип на браузъра, с цел администриране на системата и да съобщаваме обобщена информация на нашите уеб администратори. Това са статистически данни за действията по сърфиране и шаблоните на нашите потребители, които не идентифицират нито едно лице и ни позволяват да гарантираме, че съдържанието от нашия уебсайт е представено по най-ефективния за вас и за вашия компютър начин.

Когато се регистрирате чрез уеб формуляри на някой от нашите уебсайтове, вие ни давате определена информация доброволно. Тя включва вашето име, имейл адрес, телефонен номер, пощенски адрес и всяка друга информация, която ни предоставяте. Ако закупите нещо чрез mailchimp или  woocommerce акаунт на Палитри Интернешънъл, ние ще събираме информация за плащанията, информация за контакт (адрес и телефонен номер) и подробни данни за направената от вас покупка.

Как се използва събраната информация?

Личната информация, предоставена на Палитри Интернешънъл от вас, ще се използва само за посочените цели, когато такава информация се изисква. Личната информация няма да бъде продавана на трети страни или предоставяна на дружества за директен маркетинг или на други подобни организации без ваше разрешение. Личната информация, събрана и / или обработена от Палитри Интернешънъл, се съхранява в съответствие с разпоредбите на Закона за защита на личните данни от 1998 г.

Личната информация, предоставена на Палитри Интернешънъл от вас, ще бъде споделена с определени трети страни, които играят пряка роля и са от съществено значение за предоставяне на предлаганата услуга / продукт. Това включва съответни подразделения/отдели/мастър-дистрибутори на Noble Manhattan Coaching ltd., стратегически дистрибутори и коучинг съпорт групи под патронажа на Палитри Интернашънъл. Като предоставяте тази информация, вие давате съгласието си на Палитри Интернешънъл да я споделите с важни трети страни.

Демографската и статистическата информация за поведението на потребителите може да бъде събрана и използвана за анализ на популярността и ефективността на уебсайта на дружеството. Всяко разкриване на тази информация ще бъде в обобщена форма и няма да идентифицира отделни потребители.

Ние използваме вашите данни, и по-специално вашия имейл адрес (с вашето съгласие), за да ви изпратим маркетингови материали, новини и актуализации, свързани с дружество Noble Manhattan и неговите клонове, услуги и продукти, както и всякакви възможности за лично развитие или за обучение по коучинг.  Всеки път, когато Ви изпращаме маркетингови материали, ние Ви даваме възможност да се отпишете.

Как съхраняваме събраната информация?

Информацията, която ни предоставяте, обикновено се съхранява на нашите защитени сървъри. Ние обаче работим с контрагенти на трети страни, някои от които имат и поддържат определени функции на уебсайта. Съответно информацията, която събираме от вас, може да бъде събирана или прехвърлена към местоназначение извън Европейското икономическо пространство („ЕИП“). Тази информация може да бъде обработвана от служители, работещи извън ЕИП, които работят за нас или за един от нашите контрагенти. С изпращането на лична информация вие приемате това прехвърляне, съхранение и обработка. Ние ще вземем всички необходими мерки, за да гарантираме, че вашите данни се третират по сигурен начин и в съответствие с настоящата Декларация за поверителност.

Ние може да разкрием лична информация за вас на трети страни, ако сме задължени да разкриваме или споделяме такава информация, за да изпълним правно задължение или да защитим правата, имуществото или безопасността на Палитри Интернешънъл, неговия персонал или други лица.

Достъпът на всички бивши служители или партньори на Палитри Интернешънъл до информацията на дружеството се прекратява в деня на прекратяване на договора или услугата.

„Бисквитки“

Нито една от нашите програми не дава  специфично указание за създаването на бисквитки, но в зависимост от конфигурацията на браузъра вашата система може да създава бисквитки.

Ако се създават бисквитки, то е само, за да се даде възможност за правилно функциониране на уебсайта.

Ние не съхраняваме и не използваме тези бисквитки за цели, различни от правилното функциониране на уебсайта.

Освен за правилното функциониране на уебсайта, ние не ги използваме за други цели и не споделяме никаква информация за вас.

Моля, направете справка тук, за да получите просто обяснение за това, какво представлява бисквитката, какво прави и каква е нейната стойност: http://www.bbc.co.uk/privacy/cookies/about

Достъп до информация

Законът за защита на личните данни от 1998 г. ви дава право на достъп до информацията за вас,  която се съхранява. За допълнителна информация относно това право и как да го упражнявате, моля, вижте Политиката за защита на данните на Палитри Интернешънъл тук.

Промени в нашата Декларация за поверителност

Всички промени, които можем да направим в нашата Декларация за поверителност в бъдеще, ще бъдат публикувани на тази страница и, където е уместно, ще ви бъдат съобщени по имейл.

Контакти

Всички въпроси или опасения относно поверителността на този уебсайт трябва да бъдат изпращани по електронна поща на адрес palitri@europe-ce.net.