Дипломирайте се като Професионален Коуч

с Noble Manhattan Coaching Bulgaria

for English click here

ДИПЛОМА ЗА ПРОФЕСИОНАЛЕН ЛАЙФ И EXECUTIVE КОУЧ

За Амбициозните, Които Знаете, че Заслужавате Най-Доброто

Вашата Възможност за Удовлетворяваща Нова Кариерна Реализация

Въведение от Дежерард О’Донован,

Основателят и Главен Изпълнителен Директор на Noble Manhattan Coaching ltd

Обадете се: +359-876-426-929

Пишете: noble-manhattan@europe-ce.net

Изберете си час за консултация: https://calendly.com/noble-manhattan/coffee-with-katrin

История:

Основана през 1993 г., NMC Ltd е компанията с най-дълги традиции в провеждане на обучения по коучинг извън територията на САЩ. Изградили сме сериозна репутация като обучителна организация на коучове от най-висок ранг. Отнасяме се към новопостъпилите студенти в семейството на Noble Manhattan с внимание и искрена грижа за тяхното развитие.

 • Акредитираната програма за коучинг обучение The Practitioner Coach Diploma in Life and Executive Coaching се предлага на 6 различни езика – английски, турски, румънски, полски, испански и разбира се на български език.
 • Преподавателите на всички езици, в това число менторите, лекторите и асесорите в програмата, са водещи коучве в Европа и Америка, с богат опит в бранша, и с едни от най-восоките коучинг акредитации – Старши или Мастър и Fellow Коучове към International Authority of Professional Coaching and Mentoring.

The Practitioner Coach Diploma

Курсът съдържа следните елементи:

Част 1 – PCD Level 1 – Основни Коучинг Умения

Част 2 – PCD Coaching Experience – Присъствено Коучинг Преживяване

Част 3 – PCD Level 2 – Beyond Fundamentals: Тънкостите и Дълбочината на Коучинг Изкуството

Част 4 (при Advanced PCD) – Месечни Мастърклас модули по Приложни Коучинг Компетенции – 70 допълнителни синхронични часа специализирано коучинг обучение

+ Постоянна Подкрепа След Дипломирането Ви (безвъзмездно)

Имате право да изберете на какъв език желаете да се обучавате.

Контакти: тел: 0876 426 929Централен офис България

емейл: noble-manhattan@europe-ce.net

С Дипломния Курс за Коучинг Обучение на Noble Manhattan Coaching вие получавате всички нива в едно.

 1. Не се налага да надграждате или да доплащате нищо.
 2. Получавате пълното обучение, което ви прави квалифициран и дипломинран Професионален Лайф и Екзекютив Коуч.

Пътеката на коучинг обучение чрез Дипломната Програма на Ноубъл Манхатан ви спестява и време и пари, като ви предоставя Диплома с акредитация от не само една, а от множество международни коучинг организации.

Дипломаната Програмата за Коучинг Обучение е акредитирана на Ниво 7 от International Authority of Professional Coaching and Mentoring https://coach-accreditation.services

Accredited Extensive Training Programme IAPC&M Level 7

Членство в Института за Лидерство

След като завършите Дипломната Програма за Лайф, Екзекютив и Екипен Коуч с Noble Manhattan, вие получавате също така и втора квалификация – изключително престижната титла

Member of the institute of Leadership https://leadership.global/
Една програма – две квалификации, без допълнителна работа.

Членството в IoL също ви позволява официално да добавите инициалите MIoL след името си, което издига вашия професионален статус като бизнес или корпоративен лидер. Освен това ви дава достъп до всички отлични ресурси на Института за лидерство.

The Practitioner Coach Diploma

Курсът съдържа следните основни елементи:

Част 1: Основни Коучинг Умения (съдържа 5 модула, продължителност 125 часа, асинхронично обучение, специален учебник PCDLevel#1, аудиолекции, упражнения, коучинг практика, книга за прочит, писмени работи, примерни сесии „добри“ и „лоши“)

Част 2: PCD Коучинг Преживяване – три-дневно уикенд обучение (провежда се или онлайн, или присъствено) – 25 часа синхронично обучение, водено от акредитирани  преподаватели Мастър Коуч или Fellow коуч (съдържа допълнителен учебник, съпровождащ модулите, покрити в коучинг преживяването); този укенд е надграждащ, и представлява своеобразен преход от част 1 към част 3.

Част 3: Тънкостите в Изкуството на Коучинга – „Над Основните Умения“; продължителност 210 часа blended learning, сингронично и асинхронично обучение; съдържа 7 модула, специален учебник PCDLevel#2, аудиолекции, упражнения, коучинг практика, писмени работи, прерсонална практика и наставничесто от ментор-коуч, практически изпит, съпорт коучинг, уебинари в реално време, работа в групи за съвместно учене, оналайн платформа с коучинг ресурси, право безплатен достъп всеки път до Част 2 PCD Коучинг Преживяване, достъп до онлайн платформата безплатно завинаги, постоянна подкрепа за коучинг и бизнес развитие и след дипломиране.)

Част 4: Месечни Мастърклас модули по Приложни Коучинг Компетенции – с коучинг супервизия, практика в група, коучинг интервизия, дискусии по коучинг казуси от реалния живот, и пр. – продължителност 70 синхронични часа; отделна работна тетрадка съпровожда мастърклас програмата. – Този елемент не е задължителен, но е препоръчителен. Важи само за студентите в ADVANCED PCD.

Участието в мастъркласовете не удължава общата продължителност на Дипломната Програма по отношение на месеци. Протича успоредно с PCD, като просто добавя един ден в месеца за обучение в реално време с група (7 часа, веднъж в месеца).

Продължителност на Дипломния Курс за Коучинг Обучение

Ядрото на Дипломния курса (извън месечните мастъркласове) обхваща приблизително 360  часа. Като продължителността може да варира в зависимост от индивидуалното темпо, с което преминавате през учебното съдържание. Опитът ни показва, че ако студентите отделят по 7-10 часа седмично, обичайно завършват курса в рамките на 9-12 месеца.

 • Когато се обучавате по разширената/Advanced програма за Диплома (с добавените 10 мастъркласа) – макар че сумарно часовете са 430, това не увеличава броя на месеците, тъй като майсторските класове протичат и се взимат паралелно с ядрото на Дипломния курс – просто веднъж месечно ще получавате допълнително целодневно обучение в група.
 • Когато  добавите уебинарните занятия, и мастър-класовете, и срещите на съпорт групата, получавате още над 170 допълнителни часа на година, обучение в реално време, с непрекъснато нова информация.
  • Обърнете внимание, че това го имате на разположение завинаги – без да се налага да доплащате нищо. Това е част от посвещението на компанията към вас като наши възпитаници да ви подкрепяме по пътеката на вашето успешно реализиране.
  • Ето защо, когато завършите Дипломното си обучение с Ноубъл Манхатан, на вас не ви се налага да учите никъде другаде или да карате допълнителни курсове, защото ние ви предоставяме не само анпълно завършен и цялостен курс на коучинг квалификация, но и непрекъснато нова информация и обучение.

Дизайнът на курса е изключително гъвкав и позволява да организирате обучението си паралелно с работа на пълен работен ден и без да пренебрегвате семейните си ангажименти.

Разбира се, бихте могли да преминете курса в далеч по-кратки срокове, ако желаете. Но не е реалистично да очаквате от себе си да преминете през цялото обучение за срок, по-кратък от 6 месеца. Също така не го и препоръчваме, защото за да станете коуч на дела (а не само на думи) означава да изградите умения, които да се превърнат в навик на поведение, когато сте с клиент. И изграждането на навика е свързано с време, в което предоставената информация да се превърне в елегантен навик на коучинг професионализъм. Ноубъл Манхатан Коучинг България цели да ви изгради като неотразими коучинг професионалисти.

 • Получавате и постоянна подкрепа, CPD, и надграждане и след дипломирането си, без да се налага да плащате за допълнителни нива и модули.

Постоянна Безвъзмездна Подкрепа и Професионално Развитие – Ние се грижим за вас както по време на обучението ви, така и след като се дипломирате.

 • месечни уебинари – с нова инфорация, опресняваща информация и личностно и професионално консултиране на студентите ни – това е на разположение както по време на обучението ви, така и подарено като безвъзмездна постоянна подкрепа и CPD за нашите студенти и след вашето дипломиране.
 • над 36 часа CPD всяка година, които можете безплатно и свободно да добавяте към квалификацията си.
 • Това е в допълнение на възможността да посещавате безплатно 3-дневното обучение с Коучинг Преживяване – колкото пъти желаете, когато и където и да се провежда на планетата, завинаги.

Какво ви предстои

С куриерска доставка ще получите всички учебни материали, които са ви необходими за преминаването през този курс. Това включва:

 • Три Учебника с модули – сборник, съдържащ всички обучителни модули и курсови задания, които ще е необходимо да покриете.
  • PCDLevel#1
  • PCDLevel#2
  • PCD Coaching Experience
 • Курсов Справочник – ръководство, което ще ви ориентира как да организирате работата си през целия курс и ще ви предостави напътствия как да започнете да трупате практика като коуч.
 • Специална книга, посветена на коучинга – задължително четиво
 • Masterclass workbook – Учебна Работна Тетрадка към Програмата от Мастърклас Модулите по Проложни Коучинг Компетенции
 • Приложение: Етичният и Професионален Кодекс на три от водещите Акредитиращи Органи: 1) International Authority of Professional Coaching and Mentoring (IAPC&M); 2) The European Mentoring and Coaching Council (EMCC); 3) International Coach Federation (ICF)

Книга за прочит и рецензия

Първата част от писмените задания включва прочит и съставяне на рецензия за книга, посветена на коучинга. Рецензията включва вашите размисли и впечатления от прочетеното, отразени в писмен вид. При съставянето на рецензията няма правилни и грешни тези – стига да сте аргументирани, можете да бъдете позитивни или критични към написаното в книгата.

Работа с Ментор коуч

След предаването на рецензията към нашия офис за оценка и след като сте започнали работа по учебните модули и сте преминали 1/3 от аудиолекциите, ние ще имаме ангажимента да ви назначим Ментор коуч, който да работи с вас. Със своя ментор ще имате 6 (плюс една допълнителна) едночасови сесии, които можете да проведете в избрано от вас време. Сесиите с ментора се провеждат по телефон или Скайп. По същество те наподобяват ролеви ситуации, в които вие ще упражнявате вашите коучинг умения, а вашият ментор ще играе клиент. В края на коучинг сесията, менторът ще ви даде обратна връзка доколко успешно сте се справили и в кои области имате нужда да работите за бъдещото си развитие. Ролята на ментор коучът е подобна на тази на инструкторите по кормуване в шофьорските курсове.

Учебни модули

Учебните модули са общо 10 и са посветени на следните теми:

1          Разговор

2          Умението да слушаме

3          Умението да задаваме въпроси

4          Моделът ‘TGROW’

5          Изграждане на рапорт

6          Вярвания

7          Ценности

8          Изграждане на самочувствие

9          Целеполагане

10        Етика в коучинга

11        Коучинг Казуси от Практиката част 1

12        Коучинг Казуси от Практиката част 2

Към всеки обучителен модул ще получите и аудиолекции, които трябва да прослушате.

Аудиолекции / Уебинари

По тези 10 теми се провеждат редовни аудио-лекции/уебинари. Аудиолекциите представляват 3аписани аудио-презентации по темата, от опитни коучове. Аудиолекциите са тематично свързани с учебните модули, по които работите в хода на обучението си като например по теми, свързани с варванията, етиката, уменията за задаване на въпроси, уменията за слушане и пр.

Има и възможност да се включите в аудиолекция, която не е на запис, а се провежда в реално време като уебинар – като ще бъдете информирани относно датата и часа на провеждане. Това ще ви срещне и с други студенти, които са се включили онлайн и ще ви даде възможност за задаване на въпроси в края на лекцията. Ако не можете да се включите в тези разговори – не се безпокойте, записи от тях ще бъдат на разположение, да ги прослушате в удобно за вас време.дис

В допълнение, ако искате да свалите файлове със записи от аудиолекциите, можете да го направите от нашата електронна онлайн библиотека (member’s area). Това няма да ви струва никакви средства и ще ви даде възможност да слушате аудиолекциите на MP3 в избран от вас момент (много от студентите ни имат практика да слушат аудиолекции, докато са на път за работа в колата си). 

Коучинг практика

Необходимата практика, която трябва да покриете в курса, е 60 часа коучинг сесии. Това може да стане в сесии с приятели, роднини, колеги или други хора (изборът зависи изцяло от вас), стига те да са информирани, че вие не сте квалифициран коуч и стига сесиите да се провеждат безплатно. Освен това ние ще ви свържем с други студенти (study buddies). Това са хора, които се обучават в нашите курсове. Можете също така и сами да осъществите контакти с други студенти чрез е-група в специалната ни електронна система за студенти и коучове. В study buddies групата можете да обменяте коучинг практика като разменяте ролите на коуч и клиент в последователни сесии, като така ще натрупате необходимите ви часове коучинг практика. Всичко това може да се провежда в Скайп или zoom.

Обучение с Преживяване

3-дневен Интензивен Коучинг Уикенд (провежда се или онлайн, или присъствено)

Провежда се обикновено петък, събота и неделя. Участието в присъствените курсове е лимитирано до 25-30 студента, като за тях се грижи екип от 6 до 8 обучители и асистенти. Броят на присъстващите е лимитиран, за да можете пълноценно да се възползвате от възможностите и контактите, които предлага това обучение.

Първият ден – воден от Джерард О’Донован, AFC (IAPC&M) или Ралица Христова AMC (IAPC&M) – е наситен с много практически знания и позитивизъм. Ще научите различни техники и практики за коучинг, а в следобедните часове ще работите в групи по двама или трима и ще можете да приложете наученото на практика.

Втория ден – се води или от Борислав Лобошка или Дай Макланахан, AMC (IAPC&M),  НЛП Мастър, и НЛП best-selling автор (Невро лингвистичното програмиране). В този ден обучението е много по-задълбочено и по-детайлно. Водещият ще се спре на теми като преодоляване на ограничаващите убеждения, времеви линии, техники за визуален контакт и т.н.

Третият ден – се провежда от Катрин Прентис, AMC (IAPC&M) или Чери Мълинз AMC (IAPC&M) – Катрин Прентис e първият в България акредитиран мастър коуч. Денят отново е свързан с много динамика и упражнения в група. Ще покриете важните теми, свързани с коучинг за повишаване на самооценката, осъзнаване и извилчане на ценностната система, визия, и коучинг за целеполагане и целепостигане. Ще научите много допълнителни коучинг похвати, които наистина ще допринесат за вашето надграждане като коуч.

Това невероятно коучинг преживяване по време на тридневното обучение ще ви донесе истинска наслада и в края на уикенда ще бъдете свидетели как всички участници обменят телефонни номера и контакти с хора, които са срещнали тук и с които искат да запазят контактите си в бъдеще.

Можете да се включите в такова присъствено обучение (наричаме го Резиденшъл) по всяко време на курса си.

Силно препоръчваме преди да посетите обучението да сте приключили със следните елементи от курса и да сте придвижили следните процедури:
– прочит на книгата

– предадена рецензия за книгата
– прочит на първите четири модула
– прослушване на минимум 4 аудиолекции
– предадени писмени бележки по наученото от модулите и аудиолекциите

Препоръчваме ви да направите тези неща, тъй като – ако не сте прочели книгата и не сте се запознали с част от обучителното съдържание и техники – присъствената част от обучението вероятно ще бъде твърде неясна за вас.

Интензивния Коучинг Уикенд се провежда на всеки няколко месеца. Задължително е да участвате веднъж по време на курса ви, колкото по-рано, толкова по-добре за вашето израстване като коуч. 

Веднъж преминали през такова обучение, вие можете да се включвате отново всеки път, когато пожелаете, и колкото пъти желаете. Обучението винаги е на ваше разположение без да заплащате за обучението отново. Ако не се провежда онлайн, вие ще трябва да си подсигурите единствено настаняване и изхранване.

Разгледайте и чуйте отзиви на наши студенти – YouTube

Писмени работи 

Има три есета, които трябва да напишете и предадете, и една Дипломна работа за финал.

След като вашият ментор прецени, че сте готови, ще ви назначи финална изпитна сесия за оценка на практическите ви коучинг умения. Провеждането й е аналогично с другите менторски сесии, но вместо обратна връзка в края на сесията, вие ще получите оценка за практическите си умения, киоито сте демонстрирали.

Обадете се: +359-876-426-929

Пишете: noble-manhattan@europe-ce.net

Изберете си час за консултация: https://calendly.com/noble-manhattan/coffee-with-katrin

.А знаете ли, че Дипломната Програма на Ноубъл Манхатан има и Advanced Ниво?

Разширен Формат на Дипломната Квалификация За Професионален Коуч – 430 акредитирани часа

The Practitioner Coach ADVANCED Diploma

 • включва Класическата Дипломна Програма – Practitioner Coach Diploma
 • +ПЛЮС
 • пълният набор от 10 месечни мастъркласа – допълнителни целодневни проктичеки занятия по коучинг със супервизия, менторство, практика в група, обратна връзка, дискусии по етични коучинг сценарии, и допълнителен контакт с преподавател Акредитиран Мастър Коуч. Пълният цикъл от 10 месечни мастърклас модула ви носи и допълнителната квалификация „Сертификат Приложни Коучинг Умения“
 • Това е задълбочена и обстойна програма с групова супервизия и менторство, създадена и предлагана ексклузивно от Ноубъл Манхатан Коучинг.
 • Провежда се в България от 2013 година насам
 • Стотици реномирани коучове са горди възпитаници на тази програма, която е създадена по авторски замисъл на основателя на Noble Manhattan Coaching, Джерард О’Донован, и се ръководи от лично от Катрин Прентис, първият в България Акредитиран Мастър Коуч и един от първите в Източна Европа, управляващ директор на Катедрата за Коучинг Образование към Noble Manhattan Coaching за Балканския регион.
 • Съдържанието на модулите е изградено специално предвид нуждите на професионалисти, желаещи да развият практическите си умения в областта на Executive Coaching, Персонален Коучинг и Екипен Коучинг.
 • Груповата учебна среда на Майсторските класове позволява на участниците да се движат със собствено темпо в развиването на своите майсторски умения за провеждане на ‘‘executive’’ и/или екипен коучинг.
 • Майсторските класове са целодневно обучение и се провеждат веднъж на месец, успоредно с протичането на вашето дипломно обучение. Ще ви отнеме една събота в месеца.
 • Имате възможността да добавите към вашия пакет за обучение брой майсторски класове по ваш избор на изключително преференциални цени, когато го направите в момента на регистрацията си в Дипломния Курс.
 • Групата е международна. Занятията са двуезични – на български и на английски. Програмата обхваща студентите на Noble Manhattan Coaching за цяла Европа.

Прочетете повече за Мастърклас Програмата като форма на обучение тук

** **

Такса на Обучение (за БЪЛГАРИЯ):

4900 евро+ддс (6500 межднар.цена)

 • Ако плащането в пълен размер за вас не е опция, ние също предлагаме различни варианти на планове за разсрочено плащане, съобразно предпочитанието на кандидат-студента.
 • Също така имате и възможността да кандидатствате за стипендия – която частично ще покрие част от таксата за обучението ви
 • А ако вече имате придобити умения в областта на коучинга, Ноубъл Манхатан признава предишните обучения, които сте преминали, и предоставя специални преференциални условия в такива случаи.
 • email: noble-manhattan@europe-ce.net

Practitioner Coach Diploma Advanced


Горещата Офертата Месец Юли се отнася до ADVANCED Диплома, която включва стандартната програма от 360 часа Плюс 10 месечни интензивни практически дни с коучинг супервизия

27% намаление до 27ми ЮЛИ.

Спестявате 1149 евро от цената преди ддс!!!

4015 5500 евро+ддс

офертата е в сила до 27 Юли

Можете да заплатите на вноски – пример: депозит 1230 евро; плюс 5 месеца Х 582 евро

Попитайте за персонализиран план тук: noble-manhattan@europe-ce.net


Алтернативна Пътека

За тези, които предпочитат по-дълго разпределение във времето.

Алтернативната Пътека ви позволява при необходимост да преминете програмата на ЕТАПИ:

Да стартирате с Основни Коучинг Умения

И по-късно да надградите към Тънкостите и Дълбочината на Коучинг Изкуството – и в резултат да се Дипломирате като Професионален Лайф и Екзекютив Коуч.  Надграждащият етап стартира с тридневното интензивно обучение с преживяване, при което се прави преходът от Основни Коучинг Умения към Тънкостите на Коучинг Искуството. Ето защо, за да бъдете допуснати до Коучинг Преживяването, е нужно да сте предали всичко, което се изисква в стартовия етап, да сте преминали изцяло съдържанието на Основни Коучинг Умения, и да сте приключили с регистрацията си като редовен студент в Дипломния Курс.

Част 1

Основни Коучинг Умения

PCD Level 1

Този стадий е обособен като самостоятелна програма за коучинг обучение, която е акредитирана на Level 5 от International Authority of Professional Coaching and Mentoring (IAPC&M) https://coaching-accreditation.services

След като звършите „Основни Коучинг Умения“ имате избор:

1) Можете да спрете до тук и да получите своя Сертификат за Коуч „Practitioner Coach Certifikat“

Или 

2) Можете да продължите с надграждане към втори стадий от Дипломната програма, за да получите богатството на останалата част на обучението.

Участието в „Интензивното Коучинг Преживяване“ The Immersive Coaching Experience Weekend е възможно само след като направите регистрацията си да надградите към Втори Стадий и сте редовен студент в Дипломната Програма за Коучинг Обучение.

Учебна такса Основни Коучинг Умения: 1750 евро (преди ддс)

Ако сте вече коуч и имате сертификат от друга коучинг школа, тогава имате възможността, да кандидатствате за Accreditation for Prior Learning, за може този сертификат да ви бъде признат и съответно, след одобрението от нашия Noble Manhattan Quality Compliance bord, да получите позволението да стартирате направо с Част 2 и 3.

PCD Коучинг Преживяване

PCD Coaching Expereince е надграждащо обучение, и представлява своеобразен преход от част 1 към част 3.

Преди да можете да се включите в PCD Част 2 е нужно да сте преминали изискванията за завършване на Част 1 „Основни Коучинг Умения“

Учебната такса за „Коучинг Преживявне“ е включена в общата цена за надграждане до Диплома (вижте следващата колонка, в дясно)

 • Aко посещавате Коучинг Преживяването като самостоятелна 3-дневна програма на обучение,
 • таксата за участие е 1750 евро (преди ддс)
 • за да разберете дали отговаряте на условията за участие, моля, свържете се с екипа ни: noble-manhattan@europe-ce.net

Ако сте вече коуч и имате сертификат от друга коучинг школа, тогава имате възможността, да кандидатствате за Accreditation for Prior Learning, за може този сертификат да ви бъде признат и съответно, след одобрението от нашия Noble Manhattan Quality Compliance bord, да получите позволението да стартирате направо от Коучинг Преживяването и да продължите към следващата част на Дипломната Програма.

Част 2

Тънкостите и Дълбочината в Изкуството на Коучинга

PCD Level 2 Beyond the Fundamental – Над Основните Коучинг Умения

Втори стадий има няколко ключови елемента:

 • Стартира с  PCD Коучинг Преживяване – 3 дни обучение с преживяване – имате правото да посещавате този курс безплатно колко пъти желаете, всеки път когато се провежда
 • 7 Менторски Сесии
 • Краен изпит за атестация на коучинг уменията
 • Месечни Уебинари за Обучение и Развитие (в реално време)
 • Групи за съвместно учене Study-Buddy Groups
 • Достъп до услугата „Support Coach“ (безплатна услуга)
 • Постоянна подкрепа не само по време, но и след вашето дипломиране
 • Електронна Платрофма с коучинг ресурси – безплатен достъп винаги
 • 60 часа практика
 • 3 есета
 • Дипломна Работа
 • 2 учебника с 12 модула
 • плюс още 1 (трети) учебник, специално с модулите покрити в курса на Интензивното Коучинг Преживяване
 • Библиотека с архив от над 300 часа уебинари и аудио лекции по всички теми включени в програмата от множество различни лектори – имате беплатен достъп завинаги
 • ВАЖНО: вскичко като учебен материал и изисквания, които вече сте преминали при Първи Стадий „Основни Коучинг Умения“ ви се признава и приспада от съдържанието на Дипломния курс

Practitioner Coach Diploma програмата в нейната цялостност е акредитирана IAPC&M Level 7 от International Authority of Professional Coaching and Mentoring.

Учебна такса, за да надградите към PCD Level 2, включва тридневното коучинг преживяване:

 • 3750 евро+ддс за разширен формат, с включени 6 месечни мастърклас модула !!!

Важно: Преминаването на дипломната програмата на части не е стандартният начин да минете обучението. Но в особени случаи, е на лице като алтернативна пътека, при която можете да заплащате единичната цена на всяка отделна част/ниво.

При Стандартния формат на програмата Practitioner Coach Diploma (360 часа) вие получавате всички нива в едно.

 1. Не се налага да надграждате или да доплащате нищо.
 2. Получавате пълното обучение, което ви прави квалифициран и дипломиран Професионален Лайф и Екзекютив Коуч.

Пътеката на коучинг обучение чрез Дипломната Програма на Ноубъл Манхатан ви спестява и време и пари, при който всички елементи съставляват единен, непрекъснат, гладък и последователен процес на обучение от 10 месеца, и ви предоставя най-икономичният вариант на обучение, както от времева, така и от финансов гледн точк.

Дипломната Програмата има единична такса на обучение без да се налага да надграждате или да доплащате нищо, с най-добро конкурентно съотношение между цена на час и стойностно съдържание, съответстващо на най-високите коучинг стандарти в индустрията.

ВАЖНО:

Горещата Офертата Месец Юли се отнася до ADVANCED Диплома (430 акредитирани часа), която включва стандартната програма от 360 часа Плюс 10 месечни интензивни практически дни с коучинг супервизия

27% намаление до 27ми ЮЛИ.

Спестявате 1149 евро от цената преди ддс!!!

4015 5500 евро+ддс

офертата е в сила до 27 Юли

Можете да заплатите на вноски – пример: депозит 1230 евро; плюс 5 месеца Х 582 евро

Попитайте за персонализиран план тук: noble-manhattan@europe-ce.net

Обърнете внимание, че:

Не само получавате лятна отстъпка до 27ми юли, НО и получавате 10 допълнителни дни (70 часа) практика с колеги под настойничеството на Акредитиран Мастър Коуч, с жива обратна връзка, коучинг супервизия, ментроство, дискусии, и осъвършенстване на вашите приложни коучинг компетенции !!!!

Искате и още по-висока квалификация ли?

– С Ноубъл Манхатан можете да растете:

 • Добавете курс за Диплома за Корпоративен Коуч (Executive and Corporate Coach)
 • а защо не и Докторската Програма по Коучинг в сътрудничество с Monarch Business School- Switzerland


Добрите Новини Продължават:

1)     NMC отпуска стипендии за своите клиенти/ученици – кандидатствайте

2)     NMC признава предварително придобито обучение, без значение от доставчика, който го е провел – подайте документите си

3)     NMC позволява безлихвени разплащателни планове на студентите си – поискайте от консултантите ни

4)     NMC е компанията, която дава най-добро съотношение между високо качество/акредитация/часове/CPD подкрепа и цена – предприемете действие и се регистрирайте още сега

5)     NMC е се грижи безвъзмездно за вашето развитие като коуч и след като завършите

** ** **

РЕГИСТРАЦИЯ:

За да започнете своето обучение свържете се с нас сега:

tel. 0876 426 929 – Централен офис,

емейл: noble-manhattan@europe-ce.net

Акредитация на курса:

 1. Курсът има пълна акредитация от IАРC&M Level 7 – от the International Authority of Professional Coaching and Mentoring   https://coach-accreditation.services/
 2. Курсът е съобразен с етичните и професионалните стандарти на ICF – the International Coach Federation – ССЕ
 3. Курсът е официално акредитиран от IoL – Institute of Leadership https://leadership.global/.
 4. Noble Manhattan Coaching е удобрена компания за преподаване на коучинг от Международния Регистър за Коучинг и Менторство (IRCM)
 5. Kурсът е прeпоръчан от Monarch Business School Швейцария, и от Danubius University, и Institute of Business Development (IBD) Полша; и The Hippocrates Institute (Florida).

Какво Още …

Подкрепа за нашите студенти:

Едно от нещата, които силно ни отличават от останалите компании в бранша, е безусловната подкрепа която осигуряваме на студентите си не само по време на обучителния процес, но и СЛЕД дипломирането ви, в по-широк житейски и професионален план. Поддържаме активно връзка с мнозинството от хората, които са се обучавали при нас и работим в тясно сътрудничество с много от тях.

 • Съпорт групи – Провеждаме тези групи на ежемесечна база на територията на Великобритания, Ирландия, Полша, Румъния, България и др. Тази практика се разширява, тъй като тя дава чудесна възможност на студентите ни да се срещат с хора от местните общности, с които имат общи интереси, да обменят коучинг опит, да обсъдят обучението си, да слушат интересни лектори и да създават контакти.
  • В България действащи Коучинг съпорт групи има две: 1) София и 2) Online Coaching Bulgaria.
 • Месечни коучинг уебинари (с безплатен достъп) – можете да се възползвате както по време, така и след обучението си – Ние се грижим за вас. Месечните уебинари са част от постоянната подкрепа и Професионално Развитие, което Ноубъл Манхатан осигурява на своите студенти и възпитаници не само по време, но и след вашето дипломиране като коуч.
 • Повторно посещение на присъствени обучения (Резиденшъл) – като студент на Noble Manhattan получавате правото да се включвате колкото пъти желаете в нашите присъствени обучения по програмата PCD без да заплащате за обучението (нужно е единствено да си осигурите настаняването)
 • Електронна платформа Members Area – създадена специално за нашите студенти, коучовете и преподавателите, с които работим. Тя осигурява подкрепата, допълнителните материали и помощта, от които се нуждаят студентите ни. Ще имате достъп до стотици часове с аудиолекции, с примерни писмени работи, насоки и наръчници, контакт с асистенти на обучителните програми и онлайн достъп до коучинг общността ни, чрез който можете да участвате в групи и да контактувате с други студенти и коучове от целия свят – https://nmcma.com
 • Маркетинг подкрепа – Можем да ви подпомогнем с насоки как да изградите практиката си и да се утвърдите на пазара (нишата), включително как да стартирате и развиете бизнеса си. А нашият IT отдел може да изработи за вас уебсайт при преференциални условия.

Какво е Коучинг?

Интервю с Катрин Прентис, Управляващ Директор на Ноубъл Манхатан Коучинг за България и страните в Балканския Полуостров.

Катрин е Първият в България Акредитиран Мастър Коуч.

#katrinprentice #noblemanhattan #noblemanhattanbulgaria #wnesstv