Отбелязваме Международната Седмица на Коучинга!
International Coaching Week (ICW)

През тази седмица коучинг професионалисти по целия свят предлагат разнообразни дейности и безплатни услуги в местните общности, за да споделят въздействието на коучинга.

В продължение на последните 25 години ICW инициативата обучава обществеността относно ползата от работата с професионален коуч и отбелязва резултатите и напредъка, постигнат чрез процеса на коучинг.


СПОДЕЛЕТЕ ЗНАНИЕТО ЗА КОУЧИНГА
С ПОВЕЧЕ ХОРА

Насладете се на две безплатни електронни книги с информация за света на коучинга
и използвайте уникалния си URL линк, за да разпространите информацията да достигне до повече хора.

Нека направим тази седмица незабравима


УЧАСТВАЙТЕ В ИНФОРМАЦИОННАТА КАПАНИЯ
НА МЕЖДУНАРОДНАТА СЕДМИЦА НА КОУЧИНГА

Модерното работно място е конкурентна, продуктивна среда, в която се изисква голямо разнообразие от умения, знания и действия от страна на служителите.

Традиционните методи на управление и учене вече не са толкова способни да отговорят на тези изисквания и това създаде предпоставка за Коучингът като дисциплина да навлезе на работното място.

Ползите от коучинга и възвръщаемостта, под формата на повишена мотивация у служителите, удовлетворение, повишен екипен морал и т.н., са добре документирани.

Отключете своето БЕЗПЛАТНО копие от две електронни книги – от Джерард О’Донован, главен изпълнителен директор на Noble Manhattan Coaching:

1. Произходът и Бъдещето на Коучинга
– първият доклад ви дава преглед на това от къде е възникнал коучингът, каква е разликата между всички помощни професии като коучинг или психотерапия, консултиране, наставничество и т.н. И какво е бъдещето за коучинг като професия.

2. Коучинг на Работното Място
– вторият доклад предлага проучване на възвръщаемостта на инвестициите (ROI) от коучинга в организации,
– и обяснява разликата между лайф коучинг, коучинг за изпълнителнини позиции, и корпоративния коучинг.

Кликни тук, за участие в кампанията
& Отключи своето копие от доклада

Ще получите незабавен достъп до първия доклад
– и споделяйки информацията до повече хора
чрез социалните медии,
ще отключите и  своето безплатно копие на втория доклад.

Кликни тук, за участие в кампанията
& Отключи своето копие от доклада

* Докладите са на английски език