Борислава Лобошка, Life & Executive Coach, DipNMC

Тренер по програмата „Основни коучинг Умения

Борислава е Магистър по Психология, с над 10 години професионален опит в управлението и развитието на човешките ресурси. Провежда анализи на потребностите от обучение, разработване на индивидуални планове за развитие, има сериозен опит в разработване и провеждане на обучения за клиенти от частния сектор и държавната администрация.

Специализира в разработване и провеждане на центрове за оценяване и развитие на мениджъри и ключови специалисти, както и провеждане на организационни проучвания, мотивационни профили, проучвания на удовлетвореността/ангажираността на служителите, 360 градуса обратна връзка, корпоративни нагласи за провеждане на организационни проучвания и др.

Тя участва и в разработването на програми и провеждането на обучения на служители на средно и висше ръководно ниво за външни компании и мениджъри от компанията, в която работи. Предоставя обучения за обучители, като самата тя е преминала през такива, като е и един от сертифицираните тренери от школата на Noble Manhattan Coaching.