Изцяло Практическо Обучение

10 Целодневни Модула : с Коучинг Супервизия и Менторство, тематична теория,

групови упражнения, практика, дискусии, време за размисъл, работа в малки групи, обратна връзка и пр.

Осъвършенствайте Изкуството на Коучинга

Програмата от Майсторски Класове по Коучинг със Супервизия и Менторство се провежда вече ОНЛАЙН.
https://europe-ce.net/supervised-coaching-masterclassess/

Сега вече можете да се включите където и да живеете.

4-та събота на всеки месец

всеки модул е целодневен – от 10:30 до 17:30 (три часа преди обяд, и три часа след обяд, с обедна почивка)

единствено локацията е различна – вместо в залата, където се срещахме до сега веднъж в месеца, сега ще се срещаме веднъж в месеца ОНЛАЙН чрез платформата на Zoom.us

Графикът на Мастър класовете е тук

Предимства:

– Учете от дома

– Сигурност с професия, която да работите от вкъщи

– Обучавайте се от водещата коучинг компания с най-дълга история в обучението за успешни коучове по света life, executive and corporate coaches – https://noble-mahattan.com

– Получавайте наставничество и супервизия с един от водещите акредитирани мастър коучове в Европа

Практикувайте с коучове от целия свят

– Сертифицирайте се като лайф коуч с Ноубъл Манхатън

– Започнете новата си кариера сега

– Бъдете сила за добро в този съкрушен свят

– Бъдете пламък на надежда, сред ледове от страх

Ти си нужен днес и сега!

Светът има нужда от теб като Коуч!

– Насладете се на грижите и подкрепата на солидна международна компания и общност от треньори

– Възползвайте се от непрекъснато професионално развитие с нова информация всяка седмица, и безусловна следдипломна подкрепа

– бъдете част от вътрешния кръг на коучинг семейството на Ноубъл Манхатън

– и още …

– групата е ограничена до 15 човека

Сертифицирайте се с Ноубъл Махантан Коучинг – Водещата Европейска Коучинг Компания

 • За тези от вас, които до този момент нямат придобито коучинг обучение, но се занимават с управление на хора, това обучение представлява безопасна среда, в която може да развиете богата гама от умения, инструменти и техники и да разширите своя набор от вече съществуващи умения.
 • Коучинг Квалификация: Успешно завършилите десетте модула на обучение (в рамките на 12 месеца) получават
  Сертификат по Приложни Коучинг Компетенции” от Noble Manhattan Coaching.
 • Таксата за обучение е 5000 лв (преди ддс) / един модул 500 лв (преди ддс)
  • може да се заплати с разсрочено плащане – първа вноска 1800 лв + 7 месеца Х 600 лв
  • Когато текат промоции, те се публикуват тук: 

** ** **

Какво Представлява Мастърклас Програмата по Коучинг на Ноубъл Манхатан ?

Това е задълбочена програма със супервизия и менторство в група, предназначена специално за професионалисти в сферата на личностния, ‘‘executive’’ и екипен коучинг, както и за всички, които се занимават с индивидуален коучинг.

Майсторският клас по коучинг със супервизия, предоставян ексклузивно от Ноубъл Манхатън Коучинг, по авторски замисъл  на основателя на компанията, Джерард О’Донован, предлага групова супервизия в учебна среда, където участниците се обучават взимно, в атмосфера на сътрудничество.

Груповата учебна среда по време на Майсторския клас със супервизия позволява на коучърите да се движат със собствена темпо, развивайки майсторски умения за провеждането на ‘‘executive’’ и/или екипен коучинг.

Този коучинг мастърклас със супервизия пресъздава структурата и процеса на коучинга от реалния живот, за да се постигне полза както за индивидуалния участник, така и с цел ефективна работа в екип, постигане на цели и решаване на проблеми.

За да може усещането да е колкото се може по-близо до същинската динамика при едно реално коучинг взаимоотношение, класовете се предлагат в цикъл от десет срещи, веднъж месечно, в продължение на една година (365 дни).

Солидният процес на обучение, менторство и усвояване при тази програма спомага за личностното и професионалното развитие на участниците, като взема впредвид всички възможни междуличностни граници, които могат да се появят при ‘‘executive’’ или екипен коучинг, така както се проявяват в една тренировъчна обстановка.

Какво ще научите?

Майсторският клас по коучинг със супервизия развива експертни практически познания относно коучинга в три основни аспекта:

 • По-високо ниво на разбиране и компетентност при индивидуалeн коучинг с един човек
 • Основните компетенции за провеждането на обстоен ‘‘executive’’ коучинг, на базата на професионализъм,реативност и удовлетвореност от коучинга.
 • По-задълбочено разбиране на това, какво е необходимо, за да се засилят продажбите и маркетинга, да се разработят нови продукти, да се придобие достъп до най-иновативните стратегии за успех, да се развие остър бизнес нюх, да се навлезе в съвременните системи за нетуъркинг и да се създаде сътрудничество с други колеги при писането на книги, и как да се стигне до публикуване и т.н.

Нашата мисия

Въз основа на тези учебни фокуси, всеобхватната същност на Майсторския клас по коучинг със супервизия предоставя „мрежа за обмен на знания”, където всеки човек бива внимателно наставляван, за да разшири своите коучинг умения..

Чрез упражнение, повторение и подражание, коучърите придобиват необходимите им практически и оперативни умения, в атмосфера на взаимосътръдничество и партньорство.

Участниците имат възможността да предизвикват себе си, да поставят под въпроси утвърдени вярвания и да се развият личностно, сблъсквайки се с различията си с другите хора в групата, като усъвършенстват по този начин разбирането си за индивидуалното многообразие.

Този коучинг мастъклас със супервизия позволява множество приложения в стратегическата практика на коучинга, без да налага на отделните участници или групи да се ограничават в някакви строго определени теоретични или концептуални методологии. Ако някой желае да получи допълнителна подготовка в областта на коучинга, Ноубъл Манхатън предлага широка гама от обучаващи програми по коучинг, НЛП и други, в това число:

За тези от вас, които до този момент нямат придобито коучинг обучение, но  се занимават с управление на хора, това обучение представлява безопасна среда, в която може да развиете богата гама от умения, инструменти и техники и да разширите своя набор от вече съществуващи умения.

Върнете се в началото

Етичен кодекс

Майсторският клас по коучинг със супервизия се придържа към следните принципи:

 • Конфиденциалност: Работата на всеки участник, както и всичко споделено относно предишни и настоящи клиенти се запазва в пълна конфиденциалност.
 • Етика: Майсторският клас по коучинг, чрез неговото солидно ниво на супервизия, обучение и менторство, стриктно следва етичния кодекс на коучинг професията, постановен от Международния Институт по Коучинг и Менторинг (IIC&M), както и от Международната Федерация по Коучинг (ICF)

Върнете се в началото

Коя е организацията, която стои зад програмата?

Ноубъл Манхатън Коучинг е компанията, която администрира и ръководи Майсторския клас по коучинг със супервизия. Ноубъл Манхатън Коучинг е високо уважавана коучинг организация във Великобритания, основана през 1993 г., предлагаща обучения за специалисти по корпоративен и житейски коучинг, професионално развитие, лайф-коучинг, и само-мотивация. Централният административен офис на компанията се намира в Уеймът, разположен на южния бряг на Великобритания. Ноубъл Манхатан Коучинг в момента развива дейност в 27 страни на Европа, Америка, Азия, Австралия и Африка и е първата компания в Бъгария, която въведе курсове за обучение по коучинг с международна акредитация изцяло на български език.

Върнете се в началото

Начин на провеждане

Майсторският клас по коучинг със супервизия е целенасочено структуриран така, че да следва естествения ‘‘executive’’ коучинг процес и се ръководи от нуждите, възникващи в групите за супервизия и ментроство. Групите, сформирани за Майсторския клас по коучинг със супервизия се определят като ‘полуотворени’, което означава, че:

 • Участниците се ангажират с цикъл от десет дни, след което могат да се ангажират и с допълнителен петдневен обучителен период, колкото често им е необходимо. Десетдневният цикъл се състои от една среща (цял ден) веднъж на всеки месец в продължение на една година. Датите за обучението се уточняват и публикуват предварително.
 • Майсторският клас по коучинг със супервизия ограничава размера на групите до 15 (петнадесет) човека.
 • Участниците решават по взаимно съгласие как ще работи групата и правилата, по които ще се управляват процесите в нея. Организацията на деня цели непрекъсната еволюция в професионалното развитие за придобиване на основни компетенции по отношение на житейски, ‘executive’ и екипен коучинг.

Оперативните принципи и правила могат да бъдат променяни и доразвивани с течение на времето, съобразно:

 • Развитието на групата
 • Появата на иновативни цели
 • Включването на нови членове
 • Характеризирането на появилите се модели на работа
 • Други неотложни приоритети, предполагащи коучинг обучение

Всички участници доброволно и колективно си поделят отговорностите по управлението на сесиите за менторство и супервизия, с помощта на опитни ръководители на групи. Това може да включва:

 • Определяне на работното място
 • Отбелязване на проблеми, свързани с управлението на хора
 • Дефиниране и разрешаване на тези проблеми, като се окуражава откритото споделяне на мнения и възгледи за бъдещо разрастване и засилено развитие.
 • Съвестно съвместно управление на процесите в групата през деня, и като цяло
 • Съвместно модериране и/или коучване на процесите в групата към подобрение

Върнете се в началото

Отговорностите на членовете

Всеки участващ в личностен, екипен или ‘executive’ коучинг или консултантска дейност е отговорен за своя индивидуален учебен процес, който включва:

 • Концентрация, темпо и съдържание на индивидуалната работа
 • Предоставянето на коучинг сценарии от реалния живот, подходящи за груповото разглеждане със супервизия и менторство
 • Достигането до лични заключения в следствие на етапите от супервизията и менторството
 • Прилагането на систематичния подход на програмата, по подходящия начин за една обстойна коучинг практика.
 • Щателното търсене и откриване на изобилие от опции за развитие на личната коучинг практика в сценариите на ‘executive’ и екипен коучинг.

Приканваме всички участници да са активни с резултатите от своите прозрения и да вземат участие като споделят тези неща, за да се даде по-пълноценен израз на индивидуалните учебни потребности и професионални избори. Освен това, ги подтикваме активно да се включват в подробния процес на „съвместното управление” на програмата, за подсигуряването на по-високи постижения и с оглед на задълженията на членовете по отношение на оперативните принципи, препоръчани от ментора или от ръководителя на групата и съответно приети от всеки член от екипа.

ЗАБЕЛЕЖКА: Майсторският клас по коучинг със супервизия не е терапевтична програма. Приканваме участниците да потърсят подходящите условия, където да могат да получат съответна психологична и/или лична подкрепа.

Върнете се в началото

Системни Анализи

Принципите на действие на този коучинг мастърклас със супервизия са базирани на взаимна синергична среда на групово обучение, която включва задълбочен анализ и интеграция. Систематичният подход позволява синхронизирано усвояване на груповата работа на различни нива, създавайки ефективна диагностика и средства за развитие, които могат:

 1. Да адресират и помогнат за разрешаването на проблеми от реалния живот, предложени от участниците, свързани с ‘executive’-коучинг или екипен коучинг,
 2. Да препоръчват тактически опции, които могат да бъдат приложени в бъдещата практика на участниците,
 3. Да предоставят бъдещи разрешения за настоящето, помагайки на участника да си изясни проблема от сценария, извлечен от реална ситуатция на ‘executive или екипен коучинг,
 4. Да служат като метафора за „учебен екип” с партньорски взаимоотношения, позволявайки вникване в оперативните процеси на Майсторския клас по коучинг със супервизия, гарантиращо бъдещото развитие на това обучение,
 5. Да се прилагат с препоръките на груповия ръководител относно супервизията, наставничеството, обучението и подражанието, докато се търсят иновативни опции за бъдещето на коучинг професията и най-добрите подготовки за ‘executive’ и екипен коучинг

Върнете се в началото

Значението на екипния коучинг

Групата за Коучинг със Супервизия Мастър клас е създадена, за да служи като обособена обучителна „единица”, която се развива с течение на времето; с други думи, екипна коучинг среда, в която проучването, подражанието и индивидуалното развитие могат да бъдат постигнати чрез солиден колективен процес, който е в състояние да се разраства и променя.

Тази екипна коучинг среда позволява:

 • Изследването, образованието, и придобиването на мъдрост по отношение на различни подходи и техники да доведе до най-добрите иновативни практики в екипния и ‘executive’ коучинг
 • Изобилие от перспективи за ръководство в ‘executive’-коучинг и team-коучинг, наставничество и обучение, за да осигурят професионалното развитие на всеки участник .

Върнете се в началото

Етика и морал в света на коучинга

В някакъв момент от деня ще има отделна секция, посветена на обсъждането на важни етични или морални проблеми, свързани с коучинга. Ще се потопим изцяло в сложни теми като:

 • Коучинг на човек, който в същото време получава терапевтична намеса?
 • Коучинг на някого, който е бил сексуално малтретиран?
 • Коучват ли се деца, и ако да – как?
 • Коучинг на човек, който страда от клинична депресия и дали трябва изобщо да бъде коучван?

По този начин се дава възможност на участниците в този Мастър клас да станат по-добри и по-професионални коучове.

За да научите повече за датите на тези класове и местата, на които ще се провеждат, или просто, за да се регистрирате за следващия възможен клас, моля, свържете се с Ноубъл Манхатън Коучинг България на noble-manhattan@europe-ce.net или позвънете на 0876 426 929.

Върнете се в началото

Пишете ни днес, за да се запазите промоцията, валидна за този месец:

noble-manhattan@europe-ce.net

tel.0876-426-929 – централен офис


Надградете до Диплома за Практикуващ Коуч – програмата за коучинг обучение с най-много международни акредитации, гарантиращи високите критерии на качество, съдържание, ресурси, преподавателски екип, и професионализъм – и получете Международен Лиценз за Практикуване като Life, Executive or Corporate Coach
– за информация пишете на: noble-manhattan@europe-ce.net

Ако решите по-късно да надградите до Диплома (Practitioner Coach Diploma), за да се сдобиете с необходимия лиценз, за да развиете кариера като персонален коуч, този курс на обучение ще ви се признае, без да се налага да покривате същата материя отново, както и направеното плащане ще ви бъде приспаднато от цената на дипломния курс.