За Кого е Програмата?

Този курс има за цел да предостави на висши лидери, корпоративни мениджъри, и директори обучение и развитие, знанията, уменията и увереността да упражняват коучинг ефективно като част от нормалната им работна роля.

Програмата е идеална също така за коуч-практици, които вече имат собствен коучинг бизнес и желаят да разгрърнат работата си на корпоративната арена с ръководители, мениджъри и ръководители на екипи.

Кандидатите за тази програма трябва да притежават коучинг умения, които да могат да демострират успешно.

След като поставите добра основа от познания за коучинг на работното място, вие ще се съсредоточите върху 4 основни Коучинг области, които преобладават в бизнес средата.

Тези силно интерактивни модули са предназначени да консолидират и надградят вашето коучинг обучение, като същевременно предлагат гъвкавост и преносимост на умения. Гъвкавостта на програмата позволява да я подредите съобразно вашия съществуващ начин на живот и бизнес ангажименти. 

Коучинг на изпълнителни директори
Дефиниции на коучинг на изпълнителни директори / Модели на коучинг / Основни компетенции / Управление на процеса на коучинг на изпълнителни директори / Възвръщаемост на инвестицията.

Екипен коучинг
Процесът на екипения коучинг / Процесът на груповия коучинг / Очертаване на системи за профилиране, които да се използват в ситуации на екипен коучинг / Моделиране на характеристики и поведение на екипи с висока производителност / Развитие на вашите умения за коучинг на екипа.

Лидерство
Качества и поведения на лидерството / Лидерски умения за коучинг-треньори / Разработване на лидерски стратегии / Коучинг умения за лидери.

Организационна култура и управление на промяната
Видове и причини за промяна / Жизненият цикъл на типичните инициативи за промяна / Необходимостта от интервенции и възможности за коучинг / Инструменти за анализ, разпознаване и имплементация от коучовете, когато работят за подкрепа на организационна промяна.

Придобийте знания и ноу-хау

Леkционно обучение ще бъде осигурено чрез широка гама от телекласове, уебинари и аудио лекции, които обхващат следните предмети:

 • Моделът ABC
 • Компетенции за корпоративен коучинг
 • Коучинг и наставничество
 • Лидерство
 • Визия за изграждане
 • Екипен коучинг
 • Развитие на културата на работното място
 • Управление на промяната
 • Ценнности
 • Глобална работа или глобална работа и културна разлика
 • Управление на конфликт
 • Разнообразие и човешка разлика

Можете да слушате тези сесии онлайн или да ги изтеглите на вашия MP3 плейър за удобно, преносимо обучение.

Развийте своите умения

Вече ще сте запознати с всички основни коучинг умения и вече ще започнете да работите индивидуално с вашия специален корпоративен Коуч-ментор/наставник, за да ги надградите в контекста на коучинг на работното място.

По време на всяка от четирите едночасови сесии вашият корпоративен ментор коуч ще действа като ваш клиент, докато вие продължавате да развивате своите коучинг умения за бизнес и корпоративна среда, като се занимавате с проблеми, общи за тази сфера.

Ще ви бъде предоставена задълбочена обратна връзка и насоки за развитието на вашите умения.

Коучинг Супервизия

Като част от Дипломната програма ви е осигурена супервизия по телефона със специалист супервайзор коуч. Мастър Коуч. Това има за цел да развие работни взаимоотношения, които насърчават вашето професионално израстване като коуч – като ролята на супервайзора е да ви отразява къде възприемат възможни или действителни несъзнателни процеси или където вашият професионален подход може да бъде засилен.

Учебна Такса

Можете да преминето обучението или на два етапа (не са обвързани със срок) – първо Ниво 1, и след това, в друг момент Ниво 2. Или направо двете нива заедно като цялостна програма за Дипломиране като Корпоративен Коуч. Ако взимате програмата на части – след Ниво 1 имате възможност да получите сертификат. Можете да вземете ниво 2, само след като сте минали Ниво 1.

 • Ниво 1- Сертификат “Приложен Корпоративен Коучинг” (90-часа)
  • 2250 евро
  • включва
   • учебник Ниво 1 (теоритични модули)
   • книга задължително четиво – изисква се рецензия на книгата
   • 25 часа видео обучение (MP4) – със записки по наученото в портфолиото на студента
   • 3 мастърклас дни за осъвършенстване на коучинг уменията (реално време)
   • Попълнено и предадено портфоио за Ниво 1 (нужно за получаването на сертификат)
   • Сертификат за преминато обучение
 • Свободно Избираема част: Coaching Developemnt Series with Cherry Clause-Mullins  |  Осъвършенстваща програма от 18 видео-модула, за Осъвършенстване на Тънкостите в Коучинг Уменията – 850 евро (преди ддс)
 • Ниво 2 – Надграждане до Диплома за Корпоративен Коуч (IAPC&M Level 7, ILM Level 7) (130 часа)
  • 3150 евро
  • включва
   • учебник Ниво 2 (теоритични модули)
    • 1 Executive Coaching
     2 Leadership Coaching
     3 Organisational Culture and Managing Change in Organisations
     4 Team Coaching (optional for Diploma)
   • 3 менторски сесии с акредитиран мастър коуч
   • 3 сесии коучинг супервизия с акредитиран мастър коуч
   • 3 коучинг мастърклас дни за осъвършенстване на коучинг уменията
   • 15 часа уебинари (запис)
   • три присмени работи – case studies real-life corporate coaching – необходими за дипломирането ви
   • Попълнено и предадено портфоио за Ниво 2
   • за издаване на Дипломата за Корпоративен Коуч за нужни и двете портфолиа – за Ниво 1 и Ниво 2

Ако вземете Програмата в нейната цялостност с двете Нива заедно (1+2) – цената на програмата ви ще бъде общо 4997 евро (преди ддс)

Диплома За Екзекютив и Корпоративен Коуч

Структурата на програмата за обучение като корпоративен коуч е гъвкава и позволява на всеки нов студент да включи, когато е готов. Обучението е “смесено” – тоест съдържа няколко разнообразни части –

1) част за самоподготовка – включва учебници, аудио лекции, работа с ментор, задължителни четива, писмени работи, участие в групи за съвместно учени, и прочие;

2) Immersive Coaching Experience – video training progrma – за който има четвърти отделен учебник, води се от мастър коучове, и абсолютно вдига и надгражда над това, което сте преминала в частта за самоподготовка.

3) Коучинг Мастърклас Обучение с Преживяване – 6 месечни целодневни дни, обучения в реално време, с практическа насока – упражнения в група, менторство и супервизия – вижте графика тук: https://coaching-in-bulgaria.com/masterclasses/

4) месечни уебинари – с нова инфорация, опресняваша информация и личностно и професионално консултиране на студентите ни – това е на разположение както по време на обучението, така и подарено като безвъзмездна постоянна подкрепа CPD за нашите студенти и след вашето дипломиране

Ние се грижим за вас не само по време на обучението ви,  но и след него.

За да започнете своето обучение по програмата за корпоративен коучинг, свържете се с нас сега:
noble-manhattan@europe-ce.net

Програмата се води на английски език, от акредитирани Master and Fellow коучове.

Продължителност

Ядрото на програмата е 250 часа, и средно може да се премине в рамките на 9 или 10 месеца. С допълнителните уебинарни занятия, и мастъркласовете, и срещите на съпорт групата, които сумарно надхвърлят 150 часа, на практика получавате задълбочена програма от над 400 часа.

Получавате и постоянна подкрепа, CPD, и надграждане и след дипломирането си,

без да се налага да продължавате да плащате за допълнителни нива и модули. Става въпрос за постоянна подкрепа от над 90 CPD часа всяка година, които можете безплатно и свободно да добавяте към квалификацията си.

Запазвате правото да посещавате безплатно 3-дневния Резиденшъл Уикенд по програмата – колкото пъти желаете, къдете и да се провежда на планетата, завинаги.

АКРЕДИТАЦИЯ

Програмата е акредитирана на Ниво 7 от два независими акредитиращи органи – IAPC&M и ILM – това е най-високата акредитация в коучинг индустрията.

Executive and Corporate Coach Diploma
 (optional ILM Executive and Corporate Coach Award)

This course aims to provide practicing senior leaders/managers (or those working in a training and development role) with the knowledge, skills, and confidence to perform effectively as coaches as part of their normal work role.

It is also ideal for those who have their own coaching business and wish to work in the corporate arena with executives, managers, and team leaders.

Before Joining Requirements for Applicants:

 • Working knowledge and demonstrable practice of coaching techniques is a prerequisite for this course.
 • Applicants must also possess knowledge and experience of the business world.
 • You must have completed the Practitioner Coach Diploma or another coaching course of equivalent standard and quality

Objectives:
To develop a deep, practical understanding of coaching in organizations
To learn coaching tools and ethics applicable to the business environment.
To practice and apply coaching techniques
To develop and implement great coaching skills

Understand the Arena
You will commence your studies by undertaking a good overview of coaching in the workplace. You will look at methods, models, and tools, business coaching, executive coaching, the manager as coach, and team coaching.

You will learn a practical step-by-step approach that supports your understanding and development as a coach in the business and corporate environment.

In addition, you will look at a practical approach to the world of leadership and what it takes to be a competent coach of leaders. You will explore material that considers the individual and what it takes for them to perform better within their organizations, and explore the relationship between the day-to-day behavior of leaders and what might be the psychological “drivers” that underpin these behaviors.

Explore the Issues
Having established a good foundation of knowledge of coaching in the workplace, you will focus on 4 main areas which are prevalent in the business environment. Produced in a self-study format, these highly interactive modules are designed to consolidate and increase your learning whilst offering the flexibility and portability to facilitate learning that fits around your existing lifestyle and business commitments. You will select two of these for further research.

Executive Coaching
Definitions of Executive Coaching / Coaching models / Core competencies / Managing the Executive Coaching process / Return on investment.

Team Coaching
The process for coaching teams / Outlining profiling systems to use in team coaching situations / Modelling characteristics and behaviors of high-performance teams / Developing your team coaching skills.

Leadership
Qualities and behaviors of leadership / Leadership skills for the Coach / Developing leadership strategies / Coaching skills for leaders.

Organisational Culture and Managing Change
Types and causes of change / Life cycle of typical change initiatives / The need for coaching interventions and opportunities / Analysis, recognition, and implementation tools for coaches to support organizational change.

Acquire Knowledge and Know-How
Verbal tuition will be provided via a comprehensive range of teleclasses which cover the following subjects:

 • The ABC Model
 • Corporate Coaching Competencies
 • Coaching and Mentoring
 • Leadership
 • Building Vision
 • Team Coaching
 • Developing Workplace Culture
 • Managing Change
 • Values
 • Global Working or Global Working & Cultural Difference
 • Managing Conflict
 • Diversity and Human Difference
 • You can listen to these sessions online or download them onto your MP3 player for convenient, portable studying.

Develop Your Skills
Already, you will be familiar with all the basic coaching skills, and will now start working one-to-one with your dedicated Corporate Mentor Coach to develop them in the context of coaching in the workplace. During each of the four one-hour sessions, your corporate mentor coach will act as your client (for some of the time) whilst you continue to develop your coaching skills for the business and corporate environment by addressing issues common to that arena. You will be provided with thorough feedback and guidance on the progression of your skills.

Receive Supervision
As part of the Diploma program, you are provided with telephone-based supervision with a specialist supervisor coach. This aims to develop a working relationship that promotes your professional growth as a coach – with the supervisor’s role being to reflect back to you where they perceive possible or actual unconscious processes or where your professional approach can be strengthened.

Enjoy an Immersive Learning Experience

3 Day Immersive Weekend 
The intensive, comprehensive, and highly interactive 3-day immersive workshop gives you the theory, demonstration, and practice of Corporate Coaching skills in a safe and secure environment. Under the guidance of fully experienced Coaches and Tutors, you participate in the training sessions where every opportunity is taken to put theory into practice through a series of individual, syndicate, and group activities.

Topics Covered by the Immersive Training and its supporting notes:

 • ABC: working with the 3-D model
 • Being a Coach
 • Building a Coaching Practice
 • Coach as Catalyst
 • Coaching Clients Who Need to Manage Change
 • Coaching and Managing Politics in the Workplace
 • Coaching Masterclass
 • Coaching Perspectives and Frameworks
 • Coaching Practice and Feedback (peers and faculty)
 • Coaching Review and Audit
 • Corporate Coaching Competencies
 • Leadership Coaching: Competencies Models and Perspectives Role of the Leadership Coach
 • Ethical Practice
 • Multiple Perspectives

NOTE: The immersive training is currently available in video MP4 format on our learning platform, which allows you to benefit from it any time you wish, as many times as you need.